Pre optimálny užívateľský zážitok si prosím aktualizujte svoj flash player. Kliknutím tu si stiahnite poslednú verziu Adobe Flash.

Zásady Ochrany Súkromia

 

Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l. ('paypsychic.com') so sídlom na 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg poskytuje nasledovné poskytuje nasledujúce Zásady ochrany osobných údajov, pre informovanie používateľov paypsychic.como zásadách a procedúrach ohľadom zhromažďovania, používania a sprístupňovania osobných údajov.

1. Osobné informácie

 • 1.1.Týmto dávam súhlas paypsychic.com spracovávať technické údaje vzťahujúce sa k mojej návšteve webovej stránky paypsychic.com a mojich osobných údajov, vrátane citlivých údajov (napr. rok narodenia), alebo získané v priebehu registračného procesu v súlade s platnými zásadami ochrany súkromia, v čase mojej registrácie paypsychic.com a po zrušení môjho účtu počas doby potrebnej pre paypsychic.com, a to v súlade s právnymi predpismi.
 • 1.2.Pre paypsychic.com som neposkytol/a ani neposkytnem žiadne nepravdivé informácie alebo dokumenty. Uznávam preto právo paypsychic.com na okamžité a jednostranné ukončenie súčasnej zmluvy pri najmenšom podozrení na podvod.
 • 1.3.Dovoľujem, aby moje údaje boli zo strany paypsychic.com náhodne kontrolované, a to akýmikoľvek dostupnými prostriedkami k dosiahnutiu cieľa. Okrem toho som si vedomý/a, že nie je povinnosťou v takomto prešetrovaní pokračovať a že uvedená entita nebude považovaná za zodpovednú, spoločne ani oddelene, v prípade môjho vlastného nelegálneho konania.
 

2. Cookies

 • 2.1.paypsychic.com získava a uchováva informácie automaticky z môjho počítača používaného k návšteve webovej stránky paypsychic.com (s využitím cookies a podobných technológií). paypsychic.com môže sledovať užívateľovu návštevu webových stránok tým, že dáva možnosť prijať súbory cookie pri vstupe. Cookies pomáhajú zbierať anonymné dáta o užívateľskom správaní a trendoch.
 

3. Získané informácie

 • 3.1.Súhlasím a umožňujem paypsychic.com zhromažďovať, spracovávať a oznamovať svojim spracovateľom, vrátane spracovateľov umiestnených v krajinách, ktoré nevedia zaistiť adekvátnu úroveň ochrany podľa Európskej komisie nasledujúce typy dát / informácie týkajúce sa účastníka:. Informácie, ktoré užívateľ dobrovoľne poskytuje a / alebo povoliť zobrazenie, ako sú meno, e-mailová adresa, adresa, dátum narodenia a ďalšie rôzne informácie o účte odoslané prostredníctvom paypsychic.com formulárov, počet návštev a častí paypsychic.com stránky navštívených odberateľom. Zaznamenávať vlastnosti softvéru a hardvéru spolu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré môžu byť získané z obyčajného prostredia internetu, ako je napríklad typ prehliadača, IP adresa atď.
 • 3.2.Chat communications, e-mails to paypsychic.com Staff along with messages to Broadcasters . paypsychic.com also keeps chat client logs with broadcasters for a limited period of time.
 

4. Použitie zozbieraných dát

 • 4.1.paypsychic.com bude používať údaje zhromaždené od užívateľov predovšetkým pre všeobecné účely, ako napr zlepšovanie služieb, kontakt s užívateľom, prispôsobovanie obsahu stránok, vzory správania, výskum zlepšenie užívateľských stránok a pre reklamné a marketingové účely, v rozsahu povolenom zákonom.
 • 4.2.paypsychic.com nebude prenajímať, predávať, obchodovať, zdieľať ani inak prenášať informácie tretím stranám, s výnimkou komunikácie v skupine Paypsychic a poskytovateľmi služieb, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie paypsychic.com služieb.
 • 4.3.paypsychic.com neumožňuje jeho vysielanie nahrávať, alebo zachytiť osobné webkamery členov pri komunikácii tvárou v tvár. Takáto akcia je na internetových stránkach zakázaná.
 

5. Ochrana dát

 • 5.1.paypsychic.com podniká rozsiahle bezpečnostné merania, aby bola zaručená maximálna ochrana informácií proti neautorizovanému prístupu, pozmeňovaniu, prezradeniu alebo zmazaniu údajov. Údaje o registrovanom užívateľovi sú vždy chránené veľmi prepracovaným bezpečnostným systémom.
 • 5.2.paypsychic.com chráni informácie o registrovaných užívateľoch ako na elektronickej, tak na fyzickej úrovni.
 • 5.3.Okrem vlastných bezpečnostných mechanizmov a softwaru zapracováva paypsychic.com aj tie najpokročilejšie dostupné bezpečnostné technológie pre zaistenie maximálnej bezpečnosti svojich užívateľov.
 • 5.4.Systém paypsychic.com splňuje bezpečnostné štandardy PCI DSS, teda súbor štandardov od Visa/MasterCard, ktoré majú veľmi prísne požiadavky.
 • 5.5.paypsychic.com employee's access to any personal information of paypsychic.com subscribers is extremely limited and they are bound by confidentiality obligations. Therefore, they might be subject to disciplinary measures, including the termination of their contracts and in serious cases even criminal prosecution should they fail to meet these strict obligations.
 • 5.6.Predplatitelia môžu požiadať o potvrdenie všetkých osobných údajov, ktoré paypsychic.com spracováva a požiadať o opravu chybných osobných údajov (napr. dátum narodenia). Ak by účastník bol proti spracovaniu osobných údajov paypsychic.com, je oprávnený zrušiť svoje predplatné na paypsychic.com kedykoľvek, ako je popísané vyššie.
 • 5.7.Stránky paypsychic.com, ak dostanú vyššie spomínanú žiadosť, odošlú osobné údaje týkajúce sa zákazníka na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii na paypsychic.com. Ako bolo uvedené v predchádzajúcom bode, bude chránená bezúhonnosť paypsychic.com, ak sa bude uplatňovať právo a ak budú údaje stratené alebo neautorizovane sprístupnené.

Registráciou na webových stránkach súhlasíte s vyššie uvedeným.