Pre optimálny užívateľský zážitok si prosím aktualizujte svoj flash player. Kliknutím tu si stiahnite poslednú verziu Adobe Flash.

Zmluvné Podmienky Členov

Podmienky tejto dohody (“Dohoda“) upravuje vzťah medzi individuálom (ako Člen alebo Návštevník) na jednej strane a Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l. (tu označovanú ako “DDITS”) s registrovanou adresou na 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg na druhej strane.

DDITS je prevádzkovateľ paypsychic.com. Spomínaná webstránka je ďalej označovaná ako "Webstránka".

Výklad pojmov

 • Člen/Zákazník/Odberateľ

  Používateľ ktorý sa prihlási do odberania služieb paypsychic.com.

 • Návštevník

  Používateľ ktorý vstúpi a/alebo navštívi Webstránku bez registrácie služieb na stránke.

 • Účinkujúci

  Médium ktoré poskytuje vystúpenia, chat alebo interaguje s návštevníkmi na stránke.

 • Stav kreditu

  Používatelia majú možnosť získať Kredity, pre zaplatenie služieb, zakúpením balíčkov. Platby sú bezpečne spracované našimi platobnými spracovateľmi, a zakúpené Kredity sú zobrazované v účte Člena ako dostupný zostatok.

 • Bezplatný chat/Vysielanie

  Možnosť interagovať s Účinkujúcim vo forme textových správ na obrazovke bez zábran.

 • Súkromný Chat/Prémiové Vysielanie

  Streamovacia služba s pridanou hodnotou kde majú Členovia povolené písať a hovoriť (hlasová komunikácia) s Účinkujúcimi tvárou v tvár, alebo v skupine s ostatnými Členmi bez bežných užívateľov.

 • Prevádzkovateľ Webstránky

  Znamená DDITS.

Svojim vstupom či registráciou na tieto webové stránky súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami a prijímate ich:

1. Obsah

 • 1.1 paypsychic.com je jediná exkluzívna franšíza modelu biznis - zákazník (B2C) online interaktívna streamovacia video chat webstránka.
 • 1.2 Chat účinkujúceho vykonávané vystúpenie naživo na webkamere a semináre pred kamerou, pre Odberateľov po celom svete, ktorí si ich zvolili podľa oblasti záujmu, obrázky, videá a bezplatný chat je dostupný bezplatne na webstránke.
 • 1.3 Odberateľ má možnosť angažovať sa v dvojsmernej video konzultácii s Účinkujúcim.
 • 1.4 Vyššie spomenutá funkcia je rozhodnutím Odberateľa, môže zostať anonymný.
 • 1.5 Všetci Účinkujúci na Oranum.com vykonávajú nezávislé služby a v žiadnom prípade nie sú považovaní za Zamestnancov Oranum.com, ich agentov alebo komisárov. Služby poskytované Účinkujúcimi sú výhradnou zodpovednosťou Účinkujúcich a v žiadnom prípade nie sú rady poskytované Účinkujúcimi tie, poskytované od Oranum.com
 • 1.6 Pred zvolením požadovanej služby, je dôležité konzultovať obsah, cenu a spôsoby platby (kreditné a debetné karty, online šeky, a pod.) prispôsobené na takéto služby vo vašej krajine. Tieto informácie sú dostupné na Webstránke s ohľadom na celý obsah.
 • 1.7 Pôvod rôzneho obsahu reflektuje pohľady ich individuálnych autorov a nie názory Webstránky.

2. Služby a záruky

 • A Webstránka je zložená z rôznych oblastí, ktoré poskytujú bezplatný a obsah za ktorý sa platí. Webstránka pravidelne pridáva nové služby pre uspokojenie potrieb Odberateľov.
 • B Webstránka neposkytuje, v rozsahu zákona, žiadne záruky čo sa týka informácií, služieb alebo produktov poskytovaných prostredníctvom alebo v spojení so službami. Odberatelia používajú služby na vlastné riziko.
 • C Webstránka v každom prípade poskytuje Odberateľovi najlepší obsah a služby dostupné. Avšak nemôže poskytnúť záruku predajov alebo vhodnosť na akýkoľvek účet, alebo ak nemá výsledok pri používaní obsahu v zmysle ich správnosti, presnosti, včasnosti a zodpovednosti alebo inak.
 • D Ani Webstránka a ani iná strana zapojená do vytvárania, produkovania alebo dodávania služby alebo obsahu nie je zodpovedná priamo, náhodne, výsledne, nepriamo za trestné škody spôsobené prístupom, používaním, interpretáciou, služieb, produktov alebo informácií poskytnutých prostredníctvom Webstránky, bez toho aby boli dotknuté podmienky nižšie v tejto Dohode.

3. Zásady

 • A Webstránka nemá v úmysle podporovať nemorálne záujmy, a teda striktné pravidlá boli zavedené.
 • B Služby paypsychic.com sú dostupné iba pre osoby staršie ako 18 (21 v niektorých regiónoch) rokov.
 • C Osoby mladšie ako 18 (21 v určitých regiónoch) nie sú vhodné sledovať Streamerov na paypsychic.com.
 • D Tým podpory sa snaží vypátrať akékoľvek porušenia prostredníctvom kontroly informácií Odberateľa a rovnako aj chatovacích záznamov, ktoré sú dostupné.
 • E Webstránka si vyhradzuje právo aplikovať okamžite a permanentne suspenzáciu v prípade v prípade ak je používateľské meno ofenzívne, alebo po čo i len sebamenšieho podozrenia z podvodu.

4. Registračný proces pre Odberateľa

 • A Registrovaním na Webstránku a akceptovaním tejto Dohody, Odberateľ výslovne súhlasí s príjmom služieb počas ochrannej lehoty a Odberateľ výslovne potvrdzuje že on/ona výslovne stráca jeho/jej práva od práv na odstúpenie od zmluvy ohľadom poskytovania služieb. Tento výslovný súhlas je vyžadovaný podľa Smernice o Právách Spotrebiteľov (2011/83/EC) od 25. Októbra 2011, transponovaná v Luxembursku zákonom z 2. Apríla 2014.
 • B Registráciou na Webstránke a akceptovaním tejto Dohody, Odberateľ súhlasí s odškodnením, zaplatením obhajoby a zbavenia zodpovednosti Webstránku a jeho riaditeľov, pobočiek, advokátov, akcionárov, manažérov, členov, agentov a zamestnancov od akýchkoľvek nárokov, zodpovedností alebo nákladov (vrátane advokátskych nákladov) prinesených tretími stranami vyplývajúcich alebo súvisiacich so správaním, vyhláseniami alebo skutkami, rovnako ako aj s porušením akýchkoľvek podmienok alebo sľubov obsiahnutých tu alebo protizákonného správania v rámci tejto Dohody.
 • C V prípade protizákonného správania Odberateľa alebo porušení tejto Dohody, Webstránka môže zrušiť, bez upozornenia, účet Odberateľa a/alebo čokoľvek súvisiace s tým. Webstránka nie je zodpovedná za spôsobené škody ako výsledok takéhoto zrušenia alebo akékoľvek kreditné kompenzácie a náhrady.
 • D Táto dohoda nadobúda platnosť odo dňa kedy Používateľ vstúpi na Webstránku a/alebo sa Odberateľ zaregistruje na Webstránke a príjme túto Dohodu; zostáva v platnosti až pokiaľ nebude vypovedaná niektorou zo strán v súlade s podmienkami výslovne uvedenými v tejto Dohode.
 

5. Poplatky, kompenzácie kreditov, náhrada, protizákonné správanie

 • A Odberateľ môže zakúpiť kreditové balíčky na míňanie na rôzne Webstránky: teda výber služieb musí predchádzať konzultácii Odberateľa a korešpondujúceho obsahu, cene a platbe vykonanej na Webstránke.
 • B Obsah môže byť bezplatný alebo platiaci. Možnosť "prezrieť si videá naživo" je bezplatná. Ak si Odberateľ želá získať prémiový prístup (napríklad súkromný výklad), on/ona musí kliknúť na "začať súkromný výklad" alebo "konzultovať teraz" pre začatie súkromného videochatu s Účinkujúcim kde sú zakúpené kredity použité na sekundovej báze.
 • C Odberatelia majú možnosť zakúpiť kredity rýchlo počas súkromnej show s Účinkujúcimi. Pre použitie tejto funkcie musia Odberatelia povoliť, okamžite a manuálne, doplnenie ich kreditného zostatku s balíčkom zvoleným počas show.
 • D Odberateľ môže takisto použiť smartbuy funkciu pre vychutnanie súkromných show bez prerušenia. Táto fukncia dovoľuje systému automaticky doplniť kreditný zostatok na účte Odberateľa vždy keď bude nižší ako 7 kreditov. Smartbuy automaticky nakúpi balíček za 27.99 kreditov, avšak Člen má možnosť zmeniť sumu v nastaveniach.
 • E Členovia sú upozornení na spomínaný automatický nákup vždy keď sa tak stane, prostredníctvom automatickej emailovej notifikácie a môžu túto funkciu deaktivovať v ich nastaveniach.
 • F Customer Service may offer compensations in cases where the Subscribers suffered a financial loss and only in the extent of credits spent in the given event. Claiming that a reading did not realize cannot be the base of any refunds. The Refund Policy covers paid services only and not the events happening afterwards; Oranum does not have influence on all conceivable episodes occurring in the Subscribers’ lives. Credits received without actual payments (with coupons, gift cards, compensation, etc.) are not subject to refund.
 • G If a transaction is declined by the Bank, the smartbuy feature will be automatically deactivated. After the member makes a successful purchase, the smartbuy feature will be activated again.
 • H Použitie akejkoľvek spomínanej možnosti zmení primárne nastavenú platobnú metódu nastavenú Odberateľom.
 • I Účtovanie poskytnutého účtu (aktuálna suma za kreditný balíček) záleží od fyzickej polohy, kde bol účet vytvorený. Berte prosím na vedomie že Webstránka si vyhradzuje právo na zaokrúhľovanie cien, čiže je oprávnená aplikovať zaokrúhľovanie.
 • J V prípade akéhokoľvek dotazu DDITS bude schopný pomôcť ohľadom vašich transakcií uskutočnených prostredníctvom rôznych platobných poskytovateľov, rovnako ako aj kontaktovaním poskytovateľa s otázkou. Pre fakturačné údaje a podporu nasledovné kontakty by mali byť použité: 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg alebo email zaslaný na support@dditservices.com. Webstránka neuchováva a rovnako ani nemá prístup k transakčným detailom.
 • K Ohľadne bankových výdajov je treba, aby sa každý predplatiteľ informoval priamo u svojej banky.
 • L Webstránka neberie zodpovednosť za žiadne ťažkosti mimo Webstránky.
 • M Akákoľvek sťažnosť musí byť podaná minimálne 24 hodín od danej udalosti, zákazníckemu servisu Webstránky. Vzhľadom na zložitosť a procedúru overenia pravdivosti sťažnosti, po 24 hodinách, tieto by mali byť brané iba v prípade vyššej moci. Zákaznícky servis Webstránky môže vyšetriť tieto nahlásenia a ostatné dáta k dispozícii, využívajúc akékoľvek prostriedky.
 • N Podľa výslovného upustenia Odberateľa od výberu/práva na zrušenie na základe doložky (IV-A) tejto Dohody, žiadne náhrady alebo žiadosti u zrušenie nebudú prijaté v prípade že Odberateľ začal používať zakúpený kreditový balíček. Niektoré náhrady však môžu byť preplatené v prípade podmienok v nasledovnej doložke.
 • O Webstránka bude kompenzovať/vracať kredity v sume proporcionálne určenej podľa sumy zaplatenej a problému efektívne nahlásenému, keď sú kredity stratené kvôli disfunkcii Webstránky alebo Účinkujúceho úplne a explicitne odmietajúceho splniť požiadavku ktorá by mala byť prirodzene splnená.
 • P Vďaka platobnému systému aplikovanému a platobným spracovateľom tretích strán, iba rovnaká suma môže byť vrátená ktorá bola pôvodne zaplatená za nákup (čiže žiadne čiastočné náhrady za balíčky). Pre tento účel, vždy keď je časť kreditov použitá, náhrada je možná iba po obnovení kreditov na vašom účte. Vrátenie platby nebude možné. Náhrady, ktoré môžu byť zaplatené, budú zaplatené rovnakou platobnou metódou akou boli zakúpené. Korešpondujúca suma kreditov bude odpočítaná z účtu. Určité platobné metódy nedovoľujú vrátenie platby z technických dôvodov. Sumy utratené za služby ako napríklad Fanklub, Prekvapenie, Sneak Peak, Kanál Modelky a/alebo Snímky Obrazovky a/alebo offline/súkromné správy nebudú vrátené.
 • Q Nehľadiac na uvedené vyššie, Webstránka nie je zodpovedná za hanlivý, ofenzívny a ilegálne správanie akéhokoľvek Odberateľa, alebo zlyhaní výkonov, chýb, opomenutí, prerušení, odstránení, poruchy, oneskorení prevádzky alebo prenosu, komunikačných chýb, krádeži alebo deštrukcie alebo neautorizovaného prístupu, zmeny alebo používaní záznamov, či už pod kontraktom alebo teórii deliktu, alebo inej príčine skutku, pre akúkoľvek sumu nad platbu, platiacu Odberateľom Webstránke.
 • R Za žiadnych okolností, vrátane, ale bez obmedzenia, nedbalosti, je Webstránka alebo akékoľvej pridružené spoločnosti zodpovedná za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, špeciálne, výsledné alebo trestné škody ktoré vychádzajú z používania, alebo neschopnosti používať služby, bez ohľadu na súčasnú doložku.
 • S V prípadoch nečestného správania súvisiaceho s online transakciami, sú zaobchádzané s vysokou prioritou avšak, berieme na vedomie súkromie Odberateľa. Takéto prípady môžu byť poskytnuté spoločnostiam špecializujúci sa v tejto oblasti.
 • T Odberateľ súhlasí že v prípade akejkoľvek podvodnej transakcie, Webstránka má právo použiť všetky dostupné informácie počas právnych procedúr. Vrátane histórie prehliadania, IP a emailovej adresy a akejkoľvek inej vystopovateľnej aktivity. Počas týchto právnych procedúr, Webstránka môže privolať profesionálnych vyšetrovateľov a zdieľať s nimi určité informácie v súlade so zákonom, pre obhájenie jeho práv a najlepších záujmov jeho Zákazníkov. Odberateľ zostáva zodpovedný za vyšetrovanie a iné náklady spojené s akoukoľvek podvodnou transakciou.
 • U Webstránka garantuje plnú kooperáciu s autoritami vyšetrujúce podvodné transakcie a iné problémy spadajúce pod legálnu jurisdikciu a reaguje na predvolania a súdne príkazy.
 • V Odberateľ súhlasí že Webstránka si vyhradzuje právo zaokrúhľovať platby platené ako kompenzácie/náhrady, a tak má oprávnenie aplikovať zaokrúhľovanie.
 • W Keď sa nová osoba registruje na Webstránke, môže si zakúpiť balíčky s bonusovými kreditmi. Táto možnosť je dostupná iba jedenkrát pre nové nákupy nových členov; nová registrácia na Webstránke nie je dostatočná na považovanie užívateľa ako nového. Členovia ktorí už nakúpili 10 balíčkov majú možnosť nakúpiť balíčky s bonusovými kreditmi. Kreditný balíček s bonusmi nie je dostupné pre CCBill a telefónne nákupy. Bonusové kredity sú súčasťou kompletného kreditného balíčka, čiže náhrady NIE sú možné po utratení na Webstránke.
 • X Subscribers may validate their credit card with a minor validation transaction for which they are entitled to 9.99 credits. The amount for the validation transaction will be refunded immediately to the credit card user. The aforementioned promotional credits are not available for the Members who already have a membership on any Website operated by DDITS, though their validation transaction will be refunded without exceptions.
 • Y Všetky meny a transakčné náklady sú vrátané do zobrazenej sumy kreditových balíčkov. Webstránka si vyhradzuje právo upravovať tieto ceny z dôvodu kolísania menových konverzných kurzov.

6. Deklarácie Odberateľa

 • A Odberateľ autorizuje Webstránku a/alebo iné subjekty podľa inštrukcií na Webstránke, monitorovať, nahrávať a zapisovať všetko online aktivitu na Webstránke (vrátane chatu, videa a e-mailu).
 • B Odberateľ súhlasí že akýkoľvek materiál nahraný alebo pôvodné diela vytvorené podľa tejto Dohody a/alebo pri používaní služieb Webstránky (všetky práva, vrátane, ale bez obmedzenia, autorské práva) patria a sú výhradným vlastníctvom Webstránky.
 • C Odberateľ výslovne prideľuje a prenáša, bez ďalšej kompenzácie, Webstránke a/alebo inému subjektu konajúcemu podľa inštrukcií Webstránky, výsledok, obsah a výnosy z jej/jeho vzhľadu (vrátane všetkých vystúpení doteraz) videí, audio, chatov, dialógov, textov, skutkov a inštruktážnych videá a rád, všetkého čo je súčasťou poskytovaných služieb - vrátane všetkých autorských práv na vyššie spomenuté materiály, obnovy a predĺženia týchto práv celosvetovo a počas celej platnosti týchto práv. Webstránka a akýkoľvek iný subjekt konajúci podľa inštrukcií Webstránky je považovaný za autora pre všetky účely a vlastníkom všetkých práv, titulov a úrokov, akéhokoľvek druhu počas trvania platonsti týchto práv, vrátane akýchkoľvek predĺžení a obnovy, v celom vesmíre.
 • D Webstránka môže použiť a znova použiť, publikovať, distribuovať, editovať, excerptovať, vystavovať alebo akokoľvek inak využívať moje meno (skutočné alebo fiktívne), podobu, osobnosť, vystúpenia, hlas, obrázky, chat, video, audio, biologické informácie a identifikácie, vyhlásenia pre akékoľvek účely, či už plne alebo čiastočne, v akomkoľvek médiu alebo spôsobe doteraz poznanom, pre použitie v celom vesmíre, bez obmedzenia, vrátane súvislosti s reklamou, využitím a publikovaním.
 • E Odberateľ neposkytne akékoľvek osobné informácie.
 • F Odberateľ sa výslovne vzdáva práv a deklarácií odvolať akúkoľvek pohľadávku, v rozsahu povolenom zákonom, akékoľvek použitie Webstránky porušuje akékoľvek jeho práva, vrátane morálnych práv, práv na súkromie, práv na publicitu, vlastníckych a iných práv, a/alebo práv na kredit za materiál alebo nápady.
 • G Odberateľ garantuje Webstránku, jeho nasledovníkov, držiteľov licencií a nadobúdateľov, právo používať akékoľvek jeho/jej fotky (cez webkameru, alebo iným spôsobom) odoslané na publikáciu na stránke, bez ďalšej platby v platobných publikáciách, digitálne na internete alebo cez CD, alebo akékoľvek iné médium, bez obmedzenia.
 • H Odberateľ sa výslovne vzdáva akýchkoľvek ďalších finančných kompenzácií za akékoľvek práva pridelené, prenesené alebo garantované Webstránkou podľa tejto Dohody.
 • I Odberateľ potvrdzuje že on/ona nekoná v mene právnickej osoby ale ako individuálny spotrebiteľ a v žiadnom prípade nákup služieb podľa tejto Dohody nemôže byť považovaný ako súčasť jeho/jej profesionálnej aktivity.

7. Povinnosti Odberateľa

 • A Odberateľ súhlasí že nebude kopírovať, reprodukovať, publikovať, sťahovať, prenášať a/alebo vytvárať pre verejnosť akýkoľvek obsah/materiál Webstránky bez predchádzajúceho súhlasu Webstránky.
 • B Odberateľ je plne zodpovedný za falošné zverejnenia a zodpovedný za akékoľvek právne nároky ktoré môžu vzniknúť z prezerania, čítania, alebo sťahovania materiálu a obrázkov obsiahnutých v tejto webstránke.
 • C Účastník preberá plnú zodpovednosť za udržiavanie bezpečnosti jeho účtu a hesla.
 • D Odberateľ neusporiada žiadne osobné stretnutia s akýmkoľvek Účinkujúcim pretože je to zakázané.
 • E Odberateľ nebude používať obscénne slová, vyhrážať sa alebo narušovať práva návštevníkov, Účinkujúcich, podpory oranum.com alebo manažmentu Webstránky, pretože je to zakázané.
 • F Obsah zaslaného textu a zvolené používateľské meno nebude ofenzívne alebo neslušné.
 • G Účastník nebude používať poznámky a užívateľské mená, ktoré sú neprijateľné podľa štandardov dobrého správania, čo by navádzalo porušenie zákona alebo zavádzalo ostatných.
 • H Odberateľ okamžite informuje Webstránku o akomkoľvek protizákonnom správaní Účinkujúceho, rovnako ako aj protizákonné používanie ochranných známok, značiek a/alebo registrovanej hudby.
 • I Odberateľ nebude získavať, nakupovať alebo predávať akékoľvek produkty alebo vchádzať do obchodu s Účinkujúcim.
 • J Odberateľ neprijme akékoľvek rady, odporúčania a návrhy od Účinkujúceho ako profesionálnu radu, konať podľa informácií od Účinkujúceho výhradne na vlastnú slobodnú vôľu.

8. Ukončenie registrácie

 • A Odberateľ má možnosť zrušiť odber služieb Webstránky kedykoľvek.
 • B Ukončenie odberu môže byť dokončené navštívením 24/7 Zákazníckeho Servisu Webstránky alebo zaslaním emailu na help@paypsychic.com.
 • C Po tom ako sa účet uzavrie, status Odberateľa sa zmení na "Zrušený" a všetky platby a súvisiace detaily budú archivované.
 • D Webstránka si vyhradzuje právo suspendovať alebo zrušiť akýkoľvek odber v prípade porušenia akýchkoľvek podmienok v tejto Dohode alebo akéhokoľvek iného protizákonného správania Odberateľa v rámci tejto Dohody a kontaktovať relevantné autority, vrátane, ale bez obmedzenia, spustenia trestnej sťažnosti a kontaktovaním štátu ak je to považované za potrebné.

9. Osobné údaje a zásady ochrany súkromí

 • A Odberateľ týmto autorizuje Webstránku spracovávať technické údaje súvisiace s jeho/jej návštevou na Webstránke a jeho/jej osobných údajov, vrátane citlivých údajov, poskytnutých počas registračného procesu podľa súčasnej Politiky Súkromia, počas periódy jeho/jej odberu na Webstránke a po zrušení jeho/jej odberu, počas periódy nevyhnutnej pre Webstránku pre vyhovenie s právnymi požiadavkami.
 • B Odberateľ neposkytol a neposkytne akékoľvek falošné informácie a/alebo dokumenty Webstránke. On/ona uznáva že Webstránka má právo, okamžite vypovedať túto Dohodu čo i len po sebemenšej pochybnosti.
 • C Odberateľ súhlasí s tým že jeho/jej dáta budú kontrolované Webstránkou, náhodne rôznymi účelmi. Nehľadiac na spomenuté vyššie, On/Ona je si vedomá že to nie je povinnosťou Webstránky vykonávať takéto kontroly a spomenuté subjekty nie sú považované za zodpovedné, či už spoločne alebo samostatne v prípade jej/jeho nezákonného správania.
 • D Odberateľ súhlasí a autorizuje Webstránku, získavať a uchovávať informácie automaticky z jeho/jej počítača používaného na navštívenie Webstránky (s použitím cookies a podobných technológií). Webstránka môže sledovať návštevy Odberateľa na Webstránku poskytnutím možnosti akceptovať cookies pri vstupe. Cookies pomáhajú anonymne zbierať dáta, zaznamenávať trendy a vzory.
 • E Odberateľ súhlasí a dovoľuje Webstránke zbierať, spracovávať a komunikovať s jeho spracovateľmi, vrátane spracovateľov situovaných v krajinách ktoré neposkytujú adekvátny level bezpečnosti podľa Európskej Komisie, nasledujúce druhy dát/informácií súvisiacich s Odberateľom:
  1. Informácie ktoré Odberateľ dobrovoľne poskytne a/alebo autorizuje pre prehliadanie, ako napríklad mená, emailové adresy, adresy, dátum narodenia a iné drobné údaje o účte poskytnuté prostredníctvom formulárov na predloženie žiadosti stránke paypsychic.com.
  2. Počet návštev a oblastí navštívených Odberateľom na Webstránke. Softvérové a hardvérové atribúty sa môžu zapísať tiež, spolu s inými dátami ktoré môžu byť získané z bežného internetového prostredia ako napríklad typ prehliadača, IP adresa, a pod.
  3. Súkromné komunikácie, ako napríklad telefónne konverzácie, záznamy z chatu, faxy, listy pre personál Webstránky spolu s e-mailovými správami pre Účinkujúcich. Webstránka takisto uchováva chat, záznamy klientov na obmedzené časové obdobie.
 • F Webstránka využíva dáta zozbierané od Odberateľov hlavne pre všeobecné účely ako napríklad zlepšenie služieb, kontaktovanie Odberateľov, úpravu obsahu Webstránky a propagačné marketingové účely, v rozsahu povolenom zákonom.
 • G Akceptovaním tejto Dohody, Odberateľ takisto súhlasí s tým aby Webstránka sledovala vzory správania a trendy pre zlepšenie užívateľského zážitku odberateľov.
 • H Webstránka berie vážne bezpečnostné opatrenia aby garantovala maximálnu ochranu údajov pred neautorizovaným prístupom, modifikáciou, odhalením alebo zmazaním. Odberateľove detaily sú vždy chránené sofistikovanými bezpečnostnými systémami.
 • I Webstránka chráni informácie Odberateľa na elektronických a fyzických úrovniach.
 • J Webstránka aktívne implementuje systémy proti strate údajov, proti unikaniu údajov, krádeži a uisťuje sa že ich platforma je odolná a aktualizovaná voči najnovším zraniteľnostiam a rovnako aj penetračné testy. Webstránka rovnako využíva najnovšie dostupné bezpečnostné technológie pre maximálnu bezpečnosť Odberateľov a udržiavanie ich údajov/informácii v bezpečí.
 • K Systémy Webstránky spĺňajú bezpečnostné štandardy PCI DSS, štandardne udávané Visa/MasterCard ustanovujúce prísne požiadavky.
 • L Zamestnanci Webstránky ktorí majú prístup k osobným údajom Odberateľov je extrémne limitované a sú viazaný nariadeniami o ochrane osobných údajov. Sú predmetom disciplinárnych opatrení, vrátane ukončenia ich zmluvy v prípade vážnych prípadov a dokonca aj trestných stíhaní, ak nesplnia tieto striktné povinnosti.
 • M Webstránka neprenajíma, nepredáva, nemení alebo inak nepresúva informácie vonkajším stranám, okrem komunikácie s pridruženými skupinami a poskytovateľmi služieb pre uistenie sa dobrej funkcionality služieb Webstránky.
 • N Webstránka nedovoľuje Účinkujúcim nahrávať osobné vysielanie webkamier Členov počas súkromného chatu/vysielania. Takéto činnosti sú na Webstránke zakázané.
 • O Odberateľ môže získať kópiu osobných informácií ktoré Webstránka spracováva a požiadať o rektifikáciu akýchkoľvek nesprávnych osobných pdajov, po písomnom kontaktovaní kontaktov poskytnutých v tejto Dohode a uvedenej adresy na ktorú musí byť informácia odoslaná. Ak odberateľ má záujem oponovať spracovaniu osobných údajov Webstránky, môže kedykoľvek zrušiť ich odber na Webstránke, ako je opísané vyššie.
 • P Webstránka po obdržaní vyššie spomenutej požiadavky bude komunikovať s dátami ohľadom Odberateľa na emailovú adresu poskytnutú pri registrácii na Webstránke. Webstránka nenesie zodpovednosť v prípade práv, uvedených v predchádzajúcej doložke, ak sú uvedené osobné údaje stratené alebo sú predmetom neautorizovaného prístupu.
 • Q V prípade akýchkoľvek otázok, Odberateľ môže kontaktovať kontakty uvedené v sekcii XII tejto Dohody.

10. Funkčnosť a bezpečnosť

 • A Flash-technológia používaná na Webstránke používa taktiež takzvanú technológiu "Shared-Object" ktorej cieľom je zlepšenie užívateľského zážitku.
 • B Webstránka odporúča Odberateľovi používať "Cookies" v prehliadači pre zlepšenie a úplnú funkcionalitu.
 • C Tým Podpory monitoruje všetky vysielania Webstránky 24 hodín denne a 7 dní v týždni.
 • D Vďaka svojej precíznej a jedinečnej štruktúre sa tieto stránky nikdy nestretli s vážnejším narušením bezpečnosti.
 

11. Spam

 • A Webstránka nerozosiela a ani netoleruje spam, a dištancuje sa od akýchkoľvek činností súvisiacich so spamovaním.
 • B Nasledujúci text je považovaný za spam:
  1. Manipulácia správ, ako napríklad hlavičky emailov, posielané prostredníctvom počítačových systémov Webstránky spôsobom ktorý môže oklamať odberateľov Webstránky.
  2. Odosielanie pošty z e-mailových serverov tretej strany bez jej vedomia.
  3. Odosielanie, odovzdávanie alebo spôsobuje falošné odoslanie, klamlivé informácie alebo akékoľvek iné ktorú sú proti obchodným záujmom Webstránky.
  4. Používanie alebo uspôsobovanie používania počítačových systémov Webstránky pre uľahčenie prenosu nevyžiadaného alebo neautorizovaného materiálu. Toto zahŕňa propagačné materiály, URL alebo iné formy neautorizovanej žiadosti ktorú môžeš nahrať, odoslať, emailovať, prenášať alebo akokoľvek inak sprístupňovať.
  5. Opakované nahrávanie, uverejňovanie, prenášanie alebo zasielanie tej istej správy, URL alebo príspevku.
  6. Narušovanie normálneho priebehu dialógu odosielaním správ v rýchlom slede, niekoľkokrát za sebou, písanie iba veľkými písmenami alebo akýmkoľvek správaním, ktoré užívateľovi negatívne ovplyvňuje jeho schopnosť zapájať sa do komunikácie v reálnom čase.
  7. Spamovanie prostredníctvom systémov Webstránky alebo rušenie Odberateľov je porušením týchto Podmienok.
 • C Webstránka robí všetko čo je v jej silách aby ochránila odberateľov od škodlivých efektov spamovania.
 • D Použitie všetkých súdnych konaní je zvažované ak spamovanie spôsobí stratu Webstránke.
 • E Nehľadiac na uvedené vyššie, ak má Webstránka povolené Odberateľom. v rámci podmienok tejto Dohody, môže odosielať propagačné e-maily o jej Webstránke alebo jej partneroch a každý e-mail obsahuje možnosť zrušiť odber zo zoznamu adresátov.
 • F Registrovaní Odberatelia môžu občas obdržať bulletin v súvislosti s Webstránkou. Táto správa odoslaná Odberateľovi je transakčná. Od Odberu alebo zrušenia odberu od týchto bulletinov užívateľa delí iba jeden klik. Akékoľvek propagačné správy budú odosielané iba ak Odberateľ výslovne prejavil záujem o prijímanie takýchto propagačných marketingových služieb.
 • G V prípade že Odberateľ chce nahlásiť spam, je odporúčané použiť "Kontaktovať Podporu" v "Môj Účet" alebo zaslaním emailu na help@paypsychic.com. Tým podpory vyšetrí všetky správy čo najskôr to pôjde.

12. Kontakty

 • 12.1 Oddelenie služieb zákazníkom je možné kontaktovať:
  1. Online podpora;
  2. “Help” function
  3. funkcia Odkaz pre správcu na účtoch užívateľov;
  4. Zaslanie emailu na help@paypsychic.com.
  5. Poslať list na: L-1855 Luxembourg, 44, Avenue John F. Kennedy, Grand-Duchy of Luxembourg

13. rôzne:

 • A Táto Dohoda uvádza plné a kompletné pochopenie medzi Odberateľom a Webstránkou s ohľadom na predmet a nahrádza všetky doterajšie dohody či už písané alebo verbálne.
 • B Všetky ustanovenia tejto dohody zostávajú v platnosti aj po jej vypovedaní, ak to nie je v rozpore so zákonom či inými ustanoveniami.
 • C Ak bude ktorákoľvek časť tejto dohody považovaná súdom príslušnej justície za nevymáhateľnú, neovplyvní to vymáhateľnosť ostatných častí tejto dohody.
 • D Víťazná strana v sporu o vymáhateľnosti tu uvedených podmienok je oprávnená vymáhať v opodstatnenej miere náklady na právneho zástupcu.
 • E Ak Webstránka zmení podmienky tejto Dohody, Webstránka pošle aktualizované zmeny podmienok na Webstránku a/alebo upozornenie a/alebo odošle odberateľom email o zmenách vopred od implementovania daných zmien.
 • F Ak je akákoľvek modifikácie neakceptovateľná Odberateľom, on/ona by mala prestať v používaní Webstránky a jej služieb a byť schopná ukončiť odber. Ak /on/ona neprestane v používaní Webstránky a jej služieb, je to považované za akceptovanie zmien.
 • G Anglická verzia všetkých legálnych vyhlásení, štatutárnych prehlásení urobených Prevádzkovateľom Webstránky, vrátane súčasnej Dohody. Prevádzkovateľ Webstránky neakceptuje akékoľvek právne nároky alebo iné sťažnosti pre nedorozumenia ako výsledok akéhokoľvek nesprávneho prekladu.
 • H Táto Dohoda a povinnosti vyplývajúce z nej, medzi Webstránkou a Odberateľom upravujú zákony Luxemburského Veľkovojvodstva.
 • I Akékoľvek spory vznikajúce medzi Webstránkou a Odberateľom budú vyrovnané priateľsky a ak riešenie nebude účinné, kompetentná jurisdikcia pre spory vznikajúce z tejto Dohody bude súd Luxemburského Mesta.

Registráciou na webových stránkach súhlasíte so všetkým vyššie uvedeným.